Search

 
Found: 500

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Evening Cool Party 2018

... กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นงานสังสรรค์ประจำปีของสมาชิกสมาคม Japan-Thailand Association โดยงานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 และมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค ...
03/07/2018

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “นิทรรศการนานาชาติ nano tech 2018” ซึ่งนาโนเทค สวทช. เดินทางมาร่วมจัดนิทรรศการ“Nanotechnology Thailand Pavilion”

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงาน “นิทรรศการนานาชาติ nano tech 2018” ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ...

第17回タイフェスティバル2016記者会見

... 2016年4月26日、タイ大使館は日本記者クラブにて、第17回タイフェステバル2016及び日本国内で予定されている今年のタイ関連行事について記者会見を行いました。バンサーン・ブンナーク大使は2016年5月14-15日に代々木公園にて開催されるタイフェスティバルの詳細について話しました。また、タイ国政府観光庁のパッタラアノン・ナ・チェンマイ所長はタイトラベルウィークについて述べました。 ...

Ambassador attended the opening ceremony of Thai Festival in Saga 2022.

... during Tokyo Olympics and Paralympics 2020. Recently, the prefecture andthe Fine Arts Department of Thailand also co-organize“The Endless Epic of Japanese-Thai Ceramic Relationship in the World’s Trade and Culture”Exhibition held from 14 September to 14 December 2022at the National Museum Bangkok, in honor of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother’s 90th Birthday and Her Majesty’s dedicated work in promoting crafts and ceramic works. The said exhibition also commemorates the ...
24/10/2022

2013.11.28 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนมัธยมปลายปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 14 คนจากโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ...
28/11/2013

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ ...

สมเด็จพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ญี่ปุ่นแสดงความเสียพระทัยกรณีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

... จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในวันนี้ (14 ต.ค. 2559) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... สำเนาทะเบียนบ้าน(หากมี) สำเนาใบสมรส-หย่า (กรณีสมรส-หย่า) สามารถทำได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 -11.30 น. และ 13.30 -14.30 น. ทั้งนี้ท่านสามารถมีขอบัตรใหม่ได้ในกรณี บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดและขอเปลี่ยนบัตรในกรณี ...

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับ ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA และ Japan Airlines

... ผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้นเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัว ...
ANA JAL
09/05/2020
Pages: Prev. 1 ... 26 27 28 29 30 ... 50 Next
  relevance date