Search

 
Found: 1
Where: tags — AFS [x] 7th Junior High Study Tour [x] เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ [x]

The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ตุลาคม 2558 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour พร้อมผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 10 คน ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย ... ... ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานร่วมกับสมาคม AFS Japan เป็นปีแรก
  relevance date