Search

 
Found: 87

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... การท่องเที่ยว และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน Awamori Night ที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Okinawa Harborview โดยมีประธานสมาคมผูู้ผลิตเหล้าอาวาโมริแห่ง จ. โอกินาวะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมด้วย ...

ด่วนมาก! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

... มีเที่ยวบินกลับประเทศไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขออนุมัติให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย ดังนี้ 1.วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 : สายการบิน ANA/JAL (200 ที่นั่ง) ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ลงทะเบียน ตาม รายละเอียดใน Faceboook ...
27/04/2020

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ

... และสถานการณ์การเมืองไทยให้แก่สมาชิกของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ในการประชุมประจำปีของสมาคมฯ รวมกว่า 100 คน ที่โรงแรม ANA Crown Plaza, Hiroshima และได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของสมาคมฯ  ในวันที่ 29 พ.ค. 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ...
29/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. เปิดตลาดไมซ์ไทยในญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่

... และได้กล่าวต้อนรับ ในงานเลี้ยงรับรองผู้ประกอบการ องค์กรไมซ์ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ที่โรงแรม ANA InterContinental และ งานเลี้ยงรับรององค์กรเอกชนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่เคยหรือสนใจไปจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับไมซ์ในไทย ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

... (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มี-วันเดินทางในตั๋ว เช่น “9 MAY flight-KOMTHAI JAIDEE-NH847-5 APR” ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้เป็นวันที่ ...
27/04/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2563

... สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับในวันที่ 9 , 16 และ 23 มิถุนายน 2563 - ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ขอให้ลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทาง ...
27/05/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2563

... https://forms.gle/TUuxtFJekCW8jpm58     ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.  ทั้งนี้  - ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว  ขอให้ลงทะเบียนโดยอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้เป็นวันที่ ...
11/05/2020
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9
  relevance date