Search

 
Found: 31

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น กว่า 600 คน...
12/09/2017
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date