Search

 
Found: 54

12.17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 6

... ประกอบด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น และแผนกภาษาไทยของสถานีวิทยุ Radio Japan ของ NHK
29/12/2011

ประกาศ เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน ภาคภาษาไทย เรื่อง รับสมัครผู้แปล-ผู้ประกาศข่าวและรายการ

... มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นผู้แปล-ผู้ประกาศข่าวและรายการ สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้ที่ http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/information/201711210600/

2012.02.01NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิก NHK Culture Center สาขา Aoyama 40 คนได้เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ...
20/02/2012

2013.11.28 ASEAN-Japan Music Festival

On 28 November 2013, Minister Singtong Lapisatepun and his spouse, together with Embassy diplomats joined the ASEAN-Japan Music Festival at NHK Hall, where artists from Japan and 10 ASEAN countries performed.  Representing Thailand, Mr. Thongchai Mc Intyre, or “Bird”, sang his popular songs including “Rao-ma-sing (let’s sing) “too much so much very much” and “Eek-mai-naan” ...
17/12/2013

Japan International Broadcasting Inc. paid a courtesy call on the Ambassador

On 2 March 2020, Mr. SHIROMOTO Masaru, President and CEO of Japan International Broadcasting Inc. (JIB), together with Ms. HAYASHI Yukari, JIB Executive Producer for Contents Center, paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun. On 2 March 2020, Mr. SHIROMOTO Masaru, President and CEO of Japan International Broadcasting Inc. (JIB), together with Ms. HAYASHI Yukari, JIB Executive Producer for Contents Center, paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun.  JIB has a collaboration...
NHK MCOT
02/03/2020

Ambassador of Thailand chaired the 310th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo

... on topics such as the COVID-19 situation in Japan and its border measures as well as regional issues, among others. The Meeting was followed by a talk session by a guest speaker, Ms. DODEN Aiko, Special Affairs Commentator on international affairs at NHK World TV. In her talk, Ms. DODEN touched upon ASEAN from the perspective of Japanese media and media’s role. At the end of the Meeting, the Handing-Over Ceremony of the ACT Chairmanship was held, in which H.E. Ambassador Singtong handed over ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 310

... ในญี่ปุ่นและประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Talk Session โดย Ms. DODEN Aiko, Special Affairs Commentator on international affairs at NHK World TV เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับมุมมองของสื่อญี่ปุ่นต่ออาเซียน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อ ภายหลังการประชุม ...

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขตฮงโกะ

... “Future of ASEAN +3”, Mr.Hidetoshi Irigaki, Director General of Southeast Asia and Pacific Department, JICA บรรยายหัวข้อ “ASEAN 2025 Vision and Challenges” และ Mr.Hirofumi Abe, Producer of Current Affairs Division, NHK News Department บรรยายหัวข้อ “Disaster Big Data ”
22/11/2014

บริษัท Japan International Broadcasting Inc. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นาย SHIROMOTO Masaru ประธานกรรมการบริหาร และ นางสาว HAYASHI Yukari ผู้อำนวยการบริหารการผลิตของ Japan International Broadcasting Inc. (JIB) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เมื่อวันที่...
NHK MCOT
02/03/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present”

... ญี่ปุ่น อาจารย์ Keiichiro OIZUMI นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ไทย – ญี่ปุ่น และ นาง Aiko DODEN ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ NHK มาร่วมเสวนา ส่วนนิทรรศการภาพถ่ายจะมุ่งเน้นภาพถ่ายของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ที่มีบทบาทในไทยมายาวนาน ...
20/02/2019
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date