Search

 
Found: 11

บริษัท Tomisawa มอบหน้ากากอนามัยแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18สิงหาคม 2564 นาย HAYASHIKazuhisaประธานบริษัทTomisawa จำกัด (จังหวัดทตโตริ) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อมอบหน้ากากอนามัยรุ่น “Japan...
18/08/2021
Pages: Prev. 1 2
  relevance date