Search

 
Found: 2
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น [x]

เอกอัครราชทูตเข้าพบอธบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบนาย Shigeki Takizaki อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Takizaki เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...

อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นาย Shigeki Takizaki อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสการอำลาตำแหน่งของนายบรรสาน ...
  relevance date