Search

 
Found: 1
Where: tags — ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan-Thailand Cultural Fair ที่จังหวัดเกียวโต

... ที่จังหวัดเกียวโต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Education Exchange Society - JTEES) เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “มุมมองของเอกอัครราชทูตต่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน” โดยได้เล่าถึงภารกิจของไทยในการให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบโทโฮคุที่อยู่ในความทรงจำ ...
  relevance date