Search

 
Found: 3
Where: tags — งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 [x]

โปสเตอร์งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20 ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ลานบริเวณจัดงาน สวนสาธารณะโยโยงิ ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20

... เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยในปีนี้จะเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีของการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้าน [CLICK] แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน...
  relevance date