Search

 
Found: 3
Where: tags — สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว [x] ประชาสัมพันธ์ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดมิเอะ

... เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีนายฟูมิโอะ... ... เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดมิเอะ เนื่องจากการประชุมซัมมิทปี... ... ได้พูดคุยและกล่าวคำอวยพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะให้ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมดังกล่าวรวมถึงกำหนดการการเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือน พ.ย. 2015 ของนายซูซูกิ ผู้ว่าฯ จังหวัดมิเอะ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารญี่ปุ่น โดยมีนายโยอิจิ มะสึโซเอะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในนาโงยา ... ... รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นภายในงานมีร้านออกคูหาจำหน่ายอาหารไทย สินค้าไทย 60 ร้าน และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
20/06/2015
  relevance date