Search

 
Found: 9
Where: tags — สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว [x] ประเทศไทย [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดมิเอะ

... เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีนายฟูมิโอะ ... ... ได้พูดคุยและกล่าวคำอวยพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะให้ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมดังกล่าวรวมถึงกำหนดการการเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือน พ.ย. 2015 ของนายซูซูกิ ผู้ว่าฯ จังหวัดมิเอะ

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Funabashi International Relations Association

... โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความหมายของทั้งสามสีของธงชาติไทยพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับประเทศไทยและลักษณะความเป็นไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้รับเชิญจาก Funabashi International Relations Association ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ...

Thai Night 2015

... จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2015 ภายใต้หัวข้อ Destination Thailand ณ หอประชุม... ... สถานเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้กล่าวต้อนรับพร้อมประธานจากทั้งสองบริษัท... ... บุคคลที่ทำงานในแวดวงเกี่ยวกับประเทศไทย หรือจำหน่ายสินค้าอาหาร...
25/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายโทชิอะกิ ... ... ปีค.ศ. 2020 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งกล่าวว่าประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่
15/09/2015

Evening Cool Party 2015

... ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกในสมาคมฯ ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นายเทสึเกะ คิตะยามะ ประธานสมาคมฯ และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ...
25/08/2015

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในนาโงยา ... ... รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นภายในงานมีร้านออกคูหาจำหน่ายอาหารไทย สินค้าไทย 60 ร้าน และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบินไทย ...
20/06/2015

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าพุทธรังษี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมครอบครัว และชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน ...
31/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ... ... รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น... ... รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากภาคธุรกิจ...
16/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ... ... รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น... ... รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากภาคธุรกิจ...
16/05/2015
  relevance date