Search

 
Found: 12
Where: tags — สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว [x] เอกอัครราชทูตฯ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Funabashi International Relations Association

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้รับเชิญจาก Funabashi International Relations Association ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ...

Thai Night 2015

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ ... ... จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2015 ภายใต้หัวข้อ Destination Thailand ณ หอประชุม... ... สถานเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้กล่าวต้อนรับพร้อมประธานจากทั้งสองบริษัท...
25/09/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ... ... รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น... ... 188 คูหา ในคูหานิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ใช้ชื่อว่า “ข้าวกับชาวนา”...
16/05/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชิเกะรุ อิชิบะ รมว. ประจำ สนง. รมต. (รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น) ...
10/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายโทชิอะกิ ... ... ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกใน ปี ค.ศ. 2020 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอวยพรให้กีฬาโอลิมปิก ...
15/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าพุทธรังษี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยในวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาด้วย
31/05/2015

Evening Cool Party 2015

... สิงหาคม 2558 สมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan Thailand Association) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงาน Evening Cool Party ณ Gofukubashi Club, Sumitomo Mitsui Banking ... ... เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นายเทสึเกะ คิตะยามะ ประธานสมาคมฯ ...
25/08/2015

2015.09.10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ ...
19/01/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดมิเอะ

... เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีนายฟูมิโอะ ... ... มีกำหนดจะจัดขึ้นที่จังหวัดมิเอะ (อิเซชิม่าซัมมิท) ในช่วงระหว่างงานเลี้ยง เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยและกล่าวคำอวยพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะให้ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมดังกล่าวรวมถึงกำหนดการการเดินทางเยือนประเทศไทยในเดือน พ.ย. 2015 ของนายซูซูกิ ผู้ว่าฯ จังหวัดมิเอะ
Pages: 1 2 Next
  relevance date