Search

 
Found: 13
Where: tags — สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมงาน Taste of Tokyo 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารญี่ปุ่น ...

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ Mr.Sihasak Phuangketkeow (2015 - 2016)
14/03/2016

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Funabashi International Relations Association

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้รับเชิญจาก Funabashi International Relations Association ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ...

Thai Night 2015

... ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชินเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Night 2015 ภายใต้หัวข้อ Destination Thailand ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้กล่าวต้อนรับพร้อมประธานจากทั้งสองบริษัท ในโอกาสนี้ บริษัท อิเคมิทสึ ...
25/09/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ... ... รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น ...
16/05/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชิเกะรุ อิชิบะ รมว. ประจำ สนง. รมต. (รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น) ...
10/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายโทชิอะกิ เอนโดะ รัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ...
15/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าพุทธรังษี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าพุทธรังษี ...
31/05/2015

Evening Cool Party 2015

... เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นายเทสึเกะ คิตะยามะ ประธานสมาคมฯ และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ...
25/08/2015

2015.09.10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ ...
19/01/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date