Search

 
Found: 1
Where: tags — ฮิโรชิมะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

... เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดลองเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด หรือ Integrated Gasification Combine Cycle (IGCC) ของบริษัท Hitachi โดยมีนาย Kenji Aiso ประธานบริษัท ให้การต้อนรับ อนึ่ง ประเทศไทยกับภูมิภาคชิโกกุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดฮิโรชิมะ มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยหลายปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต ...
24/05/2017
  relevance date