Search

 
Found: 1
Where: tags — เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต [x]

อัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดและส่งมอบ อาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

... วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ... ... ศุภนิมิตร ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปจัดแสดงที่ศูนย์ ASEAN-Japan Center กรุงโตเกียว และที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ...
  relevance date