Search

 
Found: 5
Where: tags — เอกอัครราชทูต [x] จังหวัดอาคิตะ [x]

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... 2558 นายคาซูชิ ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ เมื่อวันที่ 16-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

... Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii ประธานสมาคมมิตรภาพ จ.อาคิตะ ... ... และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเยือนไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2559
Hokuto
08/06/2016

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะ ได้เดินทางเยือนจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ตามคำเชิญของนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดฯ ...
03/08/2016

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

... พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.อาคิตะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ... ... และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสัมมนาการค้า-การลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอาคิตะและธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของจังหวัดฯ ในการหารือกับนายโนริฮิสะ ...
25/02/2014

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลและความร่วมมือระหว่าง SME นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบนาย Hiroki Miura ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย
  relevance date