Search

 
Found: 11
Where: tags — BOI [x] สัมมนา [x]

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในไทย

... รวมถึงโครงการ EEC เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา นอกจากนี้ ผู้แทนจาก BOI และ SCB ได้นำเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนและทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ด้วย การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยในช่วงถามตอบ คำถามส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงการ ...
JETRO
27/04/2018

公使が投資誘致セミナー「Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand」に出席

2023年6月27日、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット公使が、タイ工業団地公社 とタイ投資委員会(BOI)の協力で名古屋マリオットアソシアホテルにて開催された投資誘致セミナー「Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand」に大使の代理として出席し、開会の挨拶をしました。 この機会に公使は、タイと日本が包括的戦略的パートナーシップに格上げされたことを特に、タイと日本の長年の友好関係及びタイの経済発展における日本からの投資の重要性などについて強調しました。公使はまた、名古屋の位置と産業の拠点としての独自性について語り、名古屋や近隣の都市からの投資家がタイへの投資に関心を持つようになることを期待していると述べました。

Minister attended investment promotion seminar “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand”

... delivered an opening speech at the investment promotion seminar “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!” organized by the Industrial Estate Authority of Thailand in collaboration with the Office of the Board of Investment (BOI) at the Nagoya Marriott Associa hotel in Nagoya. On this occasion, the Minister/DCM emphasizes a broad range of the long-standing friendship between Thailand and Japan and the importance of Japanese investment in the economic development of Thailand,...

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action

... กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action ซึ่งจัดโดยสำนักงาน EEC ร่วมกับธนาคารมิซูโฮะ BOI และ JETRO ณ ห้องประชุม เคดันเรน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวถึงการลงทุนในเขต Eastern Economic Corridor หรือ ...
EEC Keidanren
04/07/2018

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ...

... นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย ... ... ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนขยายฐานการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ (ฟันปลอม) ในไทยอีกด้วย งานสัมมนาฯ ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในญี่ปุ่น ...
BOI METI
27/05/2020

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... และบริษัทชั้นนำที่ดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายจัดตั้ง Super Clusters ของไทย รวมทั้งได้บรรยายในสัมมนา Thailand: Moving Forward to Sustainable Growth เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 58 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า ... ... และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564 รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ...

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้กล่าวเปิดสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ซึ่งจัดโดย Thailand Board of Investment (BOI) ที่โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 430 คน และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากไทยมาบรรยายในครั้งนี้ด้วย ...
22/07/2015

อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!”

... กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!” ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...

รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา

... ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา ในหัวข้อ ... ... เนื่องจากรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการลงทุนของไทย BOI ได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์พิเศษไว้สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในปีนี้ ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน “Thailand Taking Off to New Heights” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ... ... (กอบศักดิ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ BOI และเลขาธิการ EEC ร่วมกล่าวและอภิปรายด้วย
Pages: 1 2 Next
  relevance date