Search

 
Found: 1
Where: tags — Nagasaki [x]

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมโครงการ Local to Global จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดนางาซากิ

... ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างขึ้นเป็นเขตที่พักอาศัยของคนต่างชาติในช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศ ตลอดจนทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงสายWest Kyushu Shinkansen ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2565 จากสถานีนางาซากิไปสถานีทาเคโอะ องเซ็น โครงการ ...
  relevance date