Search

 
Found: 1
Where: tags — Thailand [x] ธนาคาร Hokuto [x] จังหวัดอาคิตะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... และภริยา ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto และภริยา นาย Tadanori Ishii ประธานสมาคมมิตรภาพอาคิตะ ... ... เมือง Misato และภริยา และนาย Kazushi Sasabuchi กรรมการผู้จัดการ Hokuto ซึ่งทั้งหมดเป็น friends of Thailand คนสำคัญ และเป็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำและนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอาคิตะกับประเทศไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ...
03/08/2016
  relevance date