In Focus
24/03/2023

“เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนของไทย”

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2023

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอเชิญชวนประชาชนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อ่านต่อ
In Focus
01/03/2023

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
16/02/2023

เทศกาลไทยครั้งที่ 23

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
31/03/2023

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯตำแหน่ง เลขานุการ

อ่านต่อ
In Focus
28/03/2023 10:13:00

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น ร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ตามหาอิคิไกในตัวคุณ” โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media