In Focus
07/12/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อ่านต่อ
In Focus
31/01/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง เสมียน

อ่านต่อ
In Focus
12/01/2023

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

อ่านต่อ
In Focus
10/01/2023

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
30/09/2022

ญี่ปุ่นปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
27/01/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media