In Focus
01/05/2022

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ
In Focus
29/04/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
28/03/2022

การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤษภาคม 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้หัวข้อ “T-POP” เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ “เพลงไทย” และให้เพลงไทยเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
27/02/2022

ญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าเมือง สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย และได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

อ่านต่อ
In Focus
20/04/2022

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
18/10/2021

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
03/05/2022

ผู้นำไทย -ญี่ปุ่นพร้อมขับเคลื่อนและกระชับความสัมพันธ์ทุกมิติเพื่อเพิ่มพูนความเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์"

อ่านต่อ
In Focus
25/04/2022

จังหวัดชิสึโอกะประชาสัมพันธ์การย้ายไปพำนักและทำงานที่จังหวัดชิสึโอกะ

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media