In Focus
21/08/2023

[ข้อมูลน่ารู้] เมื่ออยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่น และต้องการกลับประเทศไทยต้องทำอย่างไร ?

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
01/03/2023

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
19/07/2024 18:25:00

ประกาศเรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

อ่านต่อ
In Focus
19/07/2024 11:51:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
10/07/2024 10:37:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

อ่านต่อ
In Focus
10/07/2024

ดูแลสุขภาพคนไทยในต่างแดน ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media