In Focus
01/08/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ
In Focus
29/06/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
01/08/2022

เชิญคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
19/08/2022

ประกาศ ผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
10/08/2022 09:00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
10/08/2022

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media