In Focus
05/02/2024

ประกาศรับสมัครผู้ออกคูหาในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

อ่านต่อ
In Focus
21/08/2023

[ข้อมูลน่ารู้] เมื่ออยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่น และต้องการกลับประเทศไทยต้องทำอย่างไร ?

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
01/03/2023

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/04/2023

เปิดตัวเว็บไซต์ Thaifestival.jp โฉมใหม่

อ่านต่อ
In Focus
10/04/2024 14:25:00

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

อ่านต่อ
In Focus
22/03/2024

ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล


ข่าวกิจกรรม

Media