In Focus
02/12/2021

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
18/10/2021

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
04/10/2021

โครงการ "SPACE-F" โครงการบ่มเพาะและเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3

อ่านต่อ
In Focus
01/10/2021

ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

อ่านต่อ
In Focus
30/09/2021

การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

อ่านต่อ
In Focus
19/08/2021

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕

อ่านต่อ
In Focus
16/08/2021

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

อ่านต่อ
In Focus
13/08/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

อ่านต่อ
In Focus
13/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนและลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media