In Focus
14/01/2022

ประกาศปรับมาตรการ เดินทางเข้าญี่ปุ่น ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

อ่านต่อ
In Focus
07/01/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
29/12/2021

ประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Health Expo 2022

อ่านต่อ
In Focus
18/10/2021

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ
In Focus

สัมมนาออนไลน์เรื่อง "ศึกษาเรื่องราวและเบื้องหลังของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยที่กำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ในปี 2022" สำหรับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
28/12/2021

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

อ่านต่อ
In Focus
14/12/2021

ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

อ่านต่อ
In Focus
08/12/2021

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอฝากประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม - วันที่ 4 มีนาคม 2565

อ่านต่อ
In Focus
03/12/2021

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชม VDO Clip เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติไทยทางออนไลน์

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media