In Focus
01/06/2022

ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ่านต่อ
In Focus
29/06/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
27/02/2022

ญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าเมือง สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย และได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

อ่านต่อ
In Focus
29/06/2022 09:00:00

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
13/06/2022

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร)

อ่านต่อ
In Focus
25/05/2022

ประกาศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้กำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ
In Focus
23/05/2022

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ Update สถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่นและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media