In Focus
03/10/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
30/09/2022

ญี่ปุ่นปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
28/11/2022

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

อ่านต่อ
In Focus
28/11/2022

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

อ่านต่อ
In Focus
21/11/2022

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ
In Focus
17/10/2022

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media