วันหยุดประจำปี

กรกฎาคม 2567

     
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
วันทะเล วันทะเล
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 31 1 2 3

วันหยุดประจำปี 2567

01 ม.ค. 2567
วันขึ้นปีใหม่
02 ม.ค. 2567
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
08 ม.ค. 2567
วันฉลองบรรลุนิติภาวะ
23 ก.พ. 2567
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ / วันชาติญี่ปุ่น
20 มี.ค. 2567
วันวสันตวิษุวัต (วันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ)
08 เม.ย. 2567
วันหยุดชดเชยวันจักรี
29 เม.ย. 2567
วันโชวะ
03 พ.ค. 2567
วันรัฐธรรมนูญ (ญี่ปุ่น)
06 พ.ค. 2567
วันหยุดชดเชยวันเด็ก
03 มิ.ย. 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
15 ก.ค. 2567
วันทะเล
29 ก.ค. 2567
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค. 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
16 ก.ย. 2567
วันผู้สูงอายุ
23 ก.ย. 2567
วันหยุดชดเชยวันศารทวิษุวัต (วันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง)
14 ต.ค. 2567
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2567
วันปิยมหาราช
04 พ.ย. 2567
วันหยุดชดเชยวันวัฒนธรรม
05 ธ.ค. 2567
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
31 ธ.ค. 2567
วันส่งท้ายปีเก่า