วันหยุดประจำปี

กันยายน 2565

     
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
วันผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุ
20 21 22 23
วันศารทวิษุวัต วันศารทวิษุวัต
24
25 26 27 28 29 30 1

วันหยุดประจำปี 2565

03 ม.ค. 2565
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
10 ม.ค. 2565
วันฉลองบรรลุนิติภาวะ
11 ก.พ. 2565
วันฉลองการสถาปนาประเทศญี่ปุ่น
23 ก.พ. 2565
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ / วันชาติญี่ปุ่น
21 มี.ค. 2565
วันวสันตวิษุวัต
06 เม.ย. 2565
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เม.ย. 2565
วันสงกรานต์
29 เม.ย. 2565
วันโชวะ (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ)
04 พ.ค. 2565
วันฉัตรมงคล / วันพฤกษชาติ (Greenery Day)
05 พ.ค. 2565
วันเด็ก
03 มิ.ย. 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
28 ก.ค. 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค. 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ วันแม่แห่งชาติ
19 ก.ย. 2565
วันผู้สูงอายุ
23 ก.ย. 2565
วันศารทวิษุวัต
13 ต.ค. 2565
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 ต.ค. 2565
ชดเชยวันปิยมหาราช
03 พ.ย. 2565
วันวัฒนธรรม
23 พ.ย. 2565
วันขอบคุณแรงงาน
05 ธ.ค. 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ