วันหยุดประจำปี

ตุลาคม 2564

     
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 15 16
17 18 19 20 21 22
ชดเชยวันปิยมหาราช ชดเชยวันปิยมหาราช
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

วันหยุดประจำปี 2564

01 ม.ค. 2564
วันขึ้นปีใหม่
11 ม.ค. 2564
วันบรรลุนิติภาวะ
11 ก.พ. 2564
วันสร้างชาติ
23 ก.พ. 2564
ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิ
06 เม.ย. 2564
วันจักรี
13 เม.ย. 2564
วันสงกรานต์
29 เม.ย. 2564
วันโชวะ
03 พ.ค. 2564
วันรัฐธรรมนูญ
04 พ.ค. 2564
วันขึ้นครองราชย์ / วันสีเขียว
03 มิ.ย. 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
28 ก.ค. 2564
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
12 ส.ค. 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
20 ก.ย. 2564
วันผู้สูงอายุ
23 ก.ย. 2564
วันศารทวิษุวัต
13 ต.ค. 2564
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 ต.ค. 2564
ชดเชยวันปิยมหาราช
03 พ.ย. 2564
วันวัฒนธรรม
23 พ.ย. 2564
วันขอบคุณแรงงาน
06 ธ.ค. 2564
ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
31 ธ.ค. 2564
วันสิ้นปี