วันหยุดประจำปี

พฤศจิกายน 2566

     
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
29 30 31 1 2 3
วันวัฒนธรรม วันวัฒนธรรม
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
วันขอบคุณแรงงาน วันขอบคุณแรงงาน
24 25
26 27 28 29 30 1 2

วันหยุดประจำปี 2566

02 ม.ค. 2566
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
03 ม.ค. 2566
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
09 ม.ค. 2566
วันฉลองบรรลุนิติภาวะ
23 ก.พ. 2566
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ / วันชาติญี่ปุน
21 มี.ค. 2566
วันวสันตวิษุวัต (วันเริ่มต้นเข้าสู่ใบไม้ผลิ)
06 เม.ย. 2566
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เม.ย. 2566
วันสงกรานต์
04 พ.ค. 2566
วันฉัตรมงคล / วันพฤกษชาติ (Greenery Day)
05 พ.ค. 2566
วันเด็ก
05 มิ.ย. 2566
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
17 ก.ค. 2566
วันทะเล
28 ก.ค. 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
14 ส.ค. 2566
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
18 ก.ย. 2566
วันผู้สูงอายุ
09 ต.ค. 2566
วันกีฬา
13 ต.ค. 2566
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 2566
วันปิยมหาราช
03 พ.ย. 2566
วันวัฒนธรรม
23 พ.ย. 2566
วันขอบคุณแรงงาน
05 ธ.ค. 2566
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ