สถานกงสุลกิตติมศักดิ์


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา
Royal Thai Honorary Consulate-General

3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-Shi, Aichi-ken 460-0003

05 2963 3451
05 2963 3226 
www.nagoya-thaiconsulate.jp


Mr. Yoshihiro Miwa (Honorary Consul-General)

Mr. Yasushi Morishita "หมายเหตุ ไม่มีบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานกงสุลที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร

Consular Service (eg. Thai Passport and Legalization etc.) will not be available at the Royal Thai Honorary Consulate, Nagoya."