ข่าว/ประกาศจากรัฐบาล


นายกรัฐมนตรีคุมนโยบายและทีมเศรษฐกิจ เดินหน้าใช้งบฟื้นฟูฯ ดูแลเศรษฐกิจรายเล็ก เร่งการจ้างงาน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน จ.สุโขทัย

นายกรัฐมนตรีคุมนโยบายและทีมเศรษฐกิจ เดินหน้าใช้งบฟื้นฟูฯ ดูแลเศรษฐกิจรายเล็ก เร่งการจ้างงาน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน จ.สุโขทัย

วันนี้ (2 กันยายน 2563) เวลา 11.00 น. ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกภักดีบดินทร์กับตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า ช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ กำชับให้ติดตาม ดูแล เยียวยาประชาชนและหามาตรการเตรียมแผนการฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันนี้จะเข้าไปดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย และเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเก็บกักน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และการระบายน้ำในพื้นที่สุโขทัยที่เป็นปัญหาน้ำท่วมทุกปี ทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
Back to the list