ข่าว/ประกาศจากรัฐบาล


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายโมเทกิ โทชิมิทสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย

เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายโมเทกิ โทชิมิทสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย ดังนี้

(BEGIN) 
“Excellency,

                   I have the honour to extend my heartfelt congratulations to you on being re-appointed as Minister for Foreign Affairs of Japan on 16 September 2020. Your re-instatement to this important portfolio reflects the high trust and confidence placed in you to continue steering forward Japan’s foreign relations and stature in the international community.

                   I fondly recall your official visit to Thailand in January 2020 and our telephone conversations on 13 May and 18 June 2020, during which we reaffirmed the close strategic partnership between Thailand and Japan amid the COVID-19 situation and exchanged views on issues of mutual interest.

                   In this connection, I wish to reaffirm my commitment to continue working with you to further strengthen the strategic partnership between Thailand and Japan in all dimensions for the mutual interests of our two countries, peoples and the region at large. I also look forward to having the pleasure of welcoming you on a visit to Thailand again at a mutually convenient date soon.

                   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.


                                                                     Don Pramudwinai 
                                                                     Deputy Prime Minister and
                                                                      Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 
(END)
Back to the list