หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สำนักงานจังหวัดอื่นๆ

สำนักงานในจังหวัดนาโกยา

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) Nagoya

Thai Airways International (PCL), Nagoya Airport Office
PTB 2F, 101 Centraia Tokoname, Nagoya, Aichi

05 6938-1021
05 6938 1023

สำนักงานในฮิโรชิมา

สำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมา

5th fl. Hiroshima Information Plaza, 3-7-47, Senda Machi, Naka-ku, Hiroshima 730

08 2249 9911
08 2249 9921
ottrhiro@enjoy.ne.jp
Back to the list