หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา
Royal Thai Honorary Consulate-General

3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 460-0003

05 2963 3451
05 2963 3226 
www.nagoya-thaiconsulate.jp


Mr. Yoshihiro Miwa (Honorary Consul-General)

Mr. Yasushi Morishita 


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร
Royal Thai Honorary Consulate


Nitori Public Co.,Ltd.

Nitori Building 4th Floor, 7-jo-1-2-39, Shinkotoni, Kita-ku, Sapporo-shi 001-0907

 011 797 7341
 011 717 5023  

 https://www.np-inc.jp/sapporo-thaiconsulate/

 

Mr. ARAI Isao (Honorary Consul)"หมายเหตุ ไม่มีบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานกงสุลที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร

Consular Service (eg. Thai Passport and Legalization etc.) will not be available at the Royal Thai Honorary Consulate, Nagoya."

Back to the list