หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สำนักงานในกรุงโตเกียว

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงโตเกียว

6-15-21, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0064

03 3712 0950
03 3719 7507


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงโตเกียว

6-15-21, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0064

03 3712 7314
03 3792 6759


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว

6-15-21 Shimo-Meguro, Tokyo 153-0064

03 3792 7033 
03 3792 7034
www.attachetokyo.navy.mi.th/


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi, Kojimachi 5-chome Chiyoda-ku, Tokyo

03 3221 9482, 03 3221 9483
03 3221 9484
thaitctokyo@thaitrade.jp
www.ditp.go.th/japan/


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

Fukuda Building West, 8th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

03 3582 1806
03 3589 5176
tyo@boi.go.th
www.boi.go.th/japanese/


สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

Kotaki Terrace C, 3-13-22 Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063

03 6661 3844
03 3791 1400
www.opsmoac.go.th/tokyo-home/


สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว

Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

03 6450 2490
03 6450 2491
rte-ind@cf7.so-net.ne.jp

 https://rte-ind.wixsite.com/mysite


สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

03 5422 7014, 03 5422 7015
03 5422 7016
thailabour@crest.ocn.ne.jp
http://japan.mol.go.th


สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

03 6721 9842
03 6721 9843
rte-fin@theia.ocn.ne.jp


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

03 5424 0652
03 5424 0658
csctokyo@sepia.ocn.ne.jp
http://education.thaiembassy.jp


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว

Yurakucho Denki Building, South Tower, 2 F, Room No. 259 1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006

03 3218 0337, 03 3218 0355, 03 3218 1077
03 3218 0655
www.thailandtravel.or.jp


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Tokyo Office

Hibiya Marine Building, 1-5-1, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo. 100-0006

03 3593 0531 (General Manager), 03 3503 3311 (Reservation)
03 3593 0759


บริษัท การบินไทย (ท่าอากาศยานนาริตะ)

Room S3154 Passenger Terminal 1 Narita International Airport, Narita-shi 282-0011

04 7634 8329
04 7634 8328


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโตเกียว

Bangkok Bank Bldg., 2-8-10 Nishi-shimbashi, Minato, Tokyo 105

03 3503 3333
03 3502 6420


ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานผู้แทนโตเกียว

Room 1807, 18th Floor, Toranomon Hills Mori Tower, 1-23-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan

(81) (3) 3595 1832
(81) (3) 3595 1833

  https://uat.kasikornbank.com/TH/international-business/Pages/International-Business.aspx
Back to the list