หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สำนักงานโอซากา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056

06 6262 9226, 06 6262 9227
06 6262 9228
www.thaiconsulate.jp


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา

8th Floor, Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056

06 6262 4418
06 6271 1053
www.thaitrade.com


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา

Bangkok Bank Bldg. 7F, 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056

06 6271 1395 
06 6271 1394
www.boi.go.th


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา (สอก.)

Technoble Yotsubashi Bldg., 3F, 1-6-8 Kitahorie, Nishi-ku, Osaka 550-0014

06 6543 6654, 06 6543 6655
06 6543 6660
www.thailandtravel.or.jp


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) Osaka Town Office

Sumitomoseimei Yodoyabashi Building, 4-1-21 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041

06 6202 5591
06 6202 4758
www.thaiair.co.jp


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) New Kansai International Airport

Kansai Kuko Gaisha Minami Building 3F
Senshu Kuko Naka I-Ban, Tajiri-cho, Sennangun, Osaka 549-0011

07 2456 5140
07 2456 5144


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโอซากา

Bangkok Bank Bldg., 9-16, Kyutaro-machi 1-chome, Chuo-ku.Osaka 541-0056

06 6263 7100
06 6263 6285

Back to the list