ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

* สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีเมกุโระ (สายรถไฟ JR Yamanote (ทางออกด้านทิศตะวันออก) และสายรถไฟใต้ดิน Namboku)

03 5789 2433
03 5789 2428
090 4435 7812 เบอร์ HOTLINE (กรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเท่านั้น )

"เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.30 - 17.30 น.
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
การให้บริการฝ่ายกงสุล ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.30 น."

*ฝ่ายกงสุลจะให้บริการแก่ผู้ที่จองมาเท่านั้น สามารถจองคิวเพื่อยื่นเรื่องได้ที่เว็บไซต์

https://thaiconsularservice.jp/

*สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองมาหรือต้องการยื่นเรื่องเร่งด่วน (นอกการการยื่นเรื่องขอวีซ่า)

ให้เดินทางมารับบัตรคิวช่วงเวลา 09.00 – 11.00 . 

โดยจะได้รับบริการหลังจากเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้จองคิวแล้ว