ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย


แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ ในญี่ปุ่น

22/10/2009

เนื่องจากปัจจุบันเกิดแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติต่างๆ ขึ้นบ่อยและคาดว่ามีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในเขตคันโตในอนาคตอันใกล้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์แผนฉุกเฉินที่พึงปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆ สำหรับชาวไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ดังนี้

1. การเตรียมพร้อมเบื้องต้น

1.1    หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หลบภัยใกล้ที่พักอาศัยของท่าน ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดไว้ในแต่ละเขต
1.2    เตรียมเงินสด เอกสารสำคัญ น้ำดื่ม อาหาร ไฟฉาย วิทยุ และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็นไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้ง่ายในกรณีเกิดภัยพิบัติ
1.3    กำหนดสถานที่นัดรวมตัวกับสมาชิกครอบครัวในกรณีเกิดภัยพิบัติ
1.4    นำวัสดุมายึดเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ล้มหรือหล่นกรณีเกิดแผ่นดินไหว

2. การปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว

2.1   
กรณีอยู่ในบ้าน หรือบริเวณอาคาร
 • หาที่ปลอดภัยหลบ เช่น อยู่ใต้โต๊ะ
 • หากแผ่นดินไหวมีความแรงลดลง ควรรีบปิดสวิตช์ก๊าซ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
 • หาทางออกและรีบออกจากบริเวณอาคาร โดยนำสิ่งของจำเป็นที่เตรียมไว้ติดตัวไปด้วย
 • หลังจากออกจากตัวอาคารให้ตั้งสติ และระวังอันตรายจากวัตถุที่อาจล้ม หรือตกลงมา
 • รีบเดินไปยังสถานที่หลบภัย
 • ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และรับฟังข้อมูลล่าสุดทางวิทยุ และสื่ออื่นๆ
2.2   
กรณีอยู่ในลิฟท์
 • กดปุ่มเปิดลิฟท์ไว้ทุกชั้น
 • พยายามหาทางออกจากลิฟท์
 • หากไฟฟ้าดับ และไม่สามารถเปิดประตูได้ กดปุ่มฉุกเฉินไว้อย่างต่อเนื่องและรอให้มีคนติดต่อมา
2.3   
กรณีอยู่ภายนอกอาคาร
 • ระวังวัตถุต่างๆ เช่น ป้าย หรือสิ่งก่อสร้างที่อาจหล่นลงมาได้
 • พยายามไปอยู่ในที่โล่ง หรือที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดในบริเวณใกล้เคียง
2.4   
ขณะกำลังขับรถ
 • จับพวงมาลัยรถให้แน่น และลดความเร็วลงอย่างช้าๆ จนรถหยุด
 • ไม่จอดรถกีดขวางทางถนน เพื่อให้รถพยาบาลหรือรถดับเพลิงผ่านทางได้
 • เมื่อจอดรถแล้วให้เดินไปยังที่หลบภัย โดยไม่ต้องล็อครถและทิ้งกุญแจไว้ในรถ
2.5   
ขณะอยู่ในรถไฟ
 • ควรจับราว หรือห่วงจับในรถไฟให้แน่น
 • หากรถไฟหยุดกลางทาง อย่าออกจากรถไฟจนกว่าจะมีประกาศจากเจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากคนขับรถไฟ หรือเจ้าหน้าที่

3. บริการข้อความสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ

เนื่องจากเวลาเกิดภัยพิบัติร้ายแรง จะมีปัญหาเรื่องช่องสัญญาณโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ตามปกติได้ แต่ท่านจะสามารถฝากข้อความถึงบุคคลอื่น หรือตรวจสอบข้อความจากบุคคลในครอบครัวได้ผ่านระบบบริการฝากข้อความ ซึ่งบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัทต่างมีบริการนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้

วิธีฝากข้อความ
 1. กดเลือกหัวข้อ "Disaster Message Board" / "災害用伝言板" (บริการข้อความเมื่อเกิดภัยพิบัติ)
 2. ลงทะเบียนโดย กด "Register" / "登録" (บันทึกข้อความ)
 3. กดเลือกข้อความที่ท่านต้องการ และ/หรือพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมภายใน 100 ตัวอักษร
 4. กดปุ่ม "Register" / "登録" (บันทึกข้อความ)
 5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์บุคคลที่ท่านต้องการแจ้งให้ทราบ และกดเลือก "Send" / "送信" (ส่งข้อความ)

วิธีเช็คข้อความ
 1. กดเลือกหัวข้อ "Disaster Message Board" / "災害用伝言板" (บริการข้อความเมื่อเกิดภัยพิบัติ)
 2. กดตรวจสอบข้อความที่ปุ่ม "Confirm" / "確認"
 3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่ท่านต้องการยืนยันความปลอดภัย (แบ่งตามบริษัทโทรศัพท์ที่ใช้) กดเลือกอ่านข้อความ
 4. ในกรณีที่มีข้อความฝากถึงท่านโดยตรง ท่านจะได้รับข้อความแจ้งจากบริษัทโทรศัพท์

อนึ่ง ผู้ที่มิได้อาศัยในญี่ปุ่น หรือใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบข้อความที่มีผู้ฝากไว้ได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละบริษัท ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ และสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดผ่านทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembassy.jp
Back to the list