ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย


ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น Vongfong

08/10/2014

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่น Vongfong ระดับรุนแรง ซึ่งขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและมีแนวโน้มอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านจังหวัดโอกินาวะ และเกาะคิวชู ภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ จึงขอเตือนให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงนักท่องเทียวไทยที่จะเดินทางมายังญี่ปุ่น โปรดติดตามรายงานสภาพอากาศและประกาศเตือนจากทางการต่อไป


ภาพประกอบ-กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
Back to the list