ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย


เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดความสั่นสะเทือนระดับ 6 ที่จังหวัดคุมาโมโตะ เกาะคิวชู

15/04/2016

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 22.10 น. (เวลาญี่ปุ่น) เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาดความสั่นสะเทือนระดับ 6 ที่จังหวัดคุมาโมโตะ เกาะคิวชู และระดับ 3-4 ในจังหวัดอื่นบนเกาะคิวชู ไม่มีเตือนภัยสึนามิ แต่ขอให้ระมัดระวังติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานทูตฯ ได้ประสานกับจังหวัดคุมาโมโตะ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อคืนแล้ว (คืนวันที่ 14 เมษายน 2559) แล้ว
ขอเรียนดังนี้
1. ในชั้นนี้ ยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 9 คน โดยเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตของคนไทย และยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บว่ามีคนสัญชาติใดบ้าง
2. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองต่างประเทศ จังหวัดคุมาโมโตะ (81-96-333-2315) ในกรณีที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะ ต้องการข้อมูลหรือมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือตามที่จังหวัดฯ จะสามารถดำเนินการได้ โดยสามารถสื่อสารได้ในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และรับโทรศัพท์ 24 ชั่วโมงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบัน สถานทูตฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่

สถานทูตฯ ได้ประสานยืนยันกับหน่วยงานทางการญี่ปุ่น คนไทยที่ลงทะเบียนกับสถานทูตฯ และอาสาสมัครคนไทยในเกาะคิวชูแล้ว ในชั้นนี้ ยังไม่มีรายงานคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาะคิวชูเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ สาหัสจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนนี้

สายด่วนแผนกคุ้มครองคนไทย(ศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ) (ฝากข้อความ)

*กรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเท่านั้น

๐๙๐ ๔๔๓๕ ๗๘๑๒
Back to the list