ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย


รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

16/04/2016

เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ (16 เมษายน) มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูต่อเนื่อง โดยไหวแรงสุดที่ระดับ 7.1 จึงขอให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการดังนี้
1. ติดตามข้อมูลจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด โดยนอกจากเพจสถานทูตฯ สามารถติดตามได้ที่ http://www.jma.go.jp/jma/en/2016_Kumamoto_Earthquake/2016_Kumamoto_Earthquake.html
2. ขอให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยสามารถไปหลบภัยได้ตามจุดที่ทางการญี่ปุ่นกำหนด http://ikonavi.jp/(S(eyfd03jkul3ytk55ntj53bzq))/SmartPhone/Top.aspx?systemcd=0014&languagecd=0002
3. ปัจจุบัน ถนนสายใหญ่ที่เชื่อมเมืองและรถไฟชินกันเซ็น ปิดไม่สามารถใช้การได้ ติดตามเส้นทางที่ใช้การได้ที่ http://www.jartic.or.jp/โดยเส้นสีเขียวคือเปิดใช้ปกติ เส้นสีดำคือไม่สามารถใช้เดินทางได้ เส้นสีขาวคืออยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
Back to the list