เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และสึนามิสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น


คุณเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง ?

12/03/2012

โดยที่สถาบันวิจัยแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยโตเกียว คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้อย่างสูง ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่น โดยมีศูนย์กลางใกล้กรุงโตเกียว ภายในระยะเวลา 4 ปีนี้ จึงขอแนะนำให้คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น ดังนี้

  • ลงทะเบียนข้อมูลคนไทยในญี่ปุ่นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับข่าวสารเรื่องการช่วยเหลือและอพยพ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมาลงทะเบียนข้อมูลคนไทยด้วย
  • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิกับสมาชิกในครอบครัว
  • ศึกษาเส้นทางอพยพและสถานที่หลบภัยใกล้พื้นที่พักอาศัย และจุดนัดพบสำหรับสมาชิกในครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หมวกนิรภัย เสื้อผ้ากันหนาวและฝน
  • สำรองอาหารและน้ำให้เพียงพอสำหรับสมาชิกในครัวเรือนบริโภคอย่างน้อย 3 วัน และสำหรับผู้ที่มีเด็กอ่อน แนะนำให้สำรองนมผงและน้ำสะอาด รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้สำรองยาที่จำเป็นต้องใช้ด้วย
  • แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ญาติที่ประเทศไทยทราบ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
มีนาคม 2555
Back to the list