เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และสึนามิสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น


บริการฝากข้อความในสถานการณ์ฉุกเฉิน

11/12/2012

เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง อาจทำให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ในญี่ปุ่นขัดข้อง บริษัท NTT ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของญี่ปุ่น เปิดบริการรับฝากข้อความเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งสามารถใช้บริการฝากข้อความได้ 2 วิธี ได้แก่
 1. บริการฝากข้อความโดยใช้โทรศัพท์บ้าน สายด่วน 171
 2. บริการฝากข้อความโดยใช้อินเทอร์เน็ต

1. บริการฝากข้อความโดยใช้โทรศัพท์บ้าน สายด่วน 171

สายด่วน 171 รับฝากข้อความเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยใช้โทรศัพท์บ้าน ซึ่งจะเปิดให้ใช้ฝากข้อความได้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ซึ่งก่อนเกิดภัยพิบัติ ผู้ใช้ต้องตกลงกันภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดว่า หากเกิดภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น สามารถฝากข้อความที่หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือรหัสหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่ตกลงกันไว้สำหรับการบันทึกข้อความ

วิธีบันทึกข้อความ

 1. กด 171 จะมีคำแนะนำ (เป็นภาษาญี่ปุ่น) และระบบจะให้ผู้โทรเลือกเมนูต่าง ๆ ดังนี้
• บันทึกข้อความ กด 1
• ฟังข้อความ กด 2
• บันทึกข้อความโดยใช้รหัส กด 3
• ฟังข้อความโดยใช้รหัส กด 4
 1. กด 1#
 2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ โดยเริ่มจากรหัสจังหวัดและตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในกรุงโตเกียว 03 3333 3333 หรือใส่รหัสที่ตกลงกันไว้
 1. กด 1#
• จะมีเสียงสัญญาณให้ฝากข้อความ สามารถบันทึกข้อความได้ 30 วินาที
• กด 9#
• จะมีคำอธิบายให้ฟังทบทวนข้อความ หากต้องการแก้ไข กด 8#

วิธีการฟังข้อความที่บันทึก

 1. กด 171 จะมีคำแนะนำ (เป็นภาษาญี่ปุ่น) และระบบจะให้ผู้โทรเลือกเมนูต่าง ๆ ดังนี้
• บันทึกข้อความ กด 1
• ฟังข้อความ กด 2
• บันทึกข้อความโดยใช้รหัส กด 3
• ฟังข้อความโดยใช้รหัส กด 4
 1. กด 2#
 2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ โดยเริ่มจากรหัสจังหวัดและตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในกรุงโตเกียว 03 3333 3333 หรือใส่รหัสที่ตกลงกันไว้
 1. กด 1#
• จะสามารถฟังข้อความที่ได้บันทึกไว้
• หากต้องการฟังทบทวนข้อความ กด 8#
• หากต้องการฟังข้อความถัดไป กด 9#
• สามารถฝากข้อความใหม่ได้
• ฟังข้อความใหม่ที่ได้บันทึกไว้
• หากต้องการบันทึกเพิ่มเติม กด 3#

หมายเหตุ การฟังข้อความที่บันทึกต้องเป็นการใช้โทรศัพท์ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

สามารถทดลองใช้บริการฝากข้อความในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตามวันเวลาที่กำหนด คือ

 1. ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน ( เวลา 00.00 - 24.00 )
 2. ทุกวันที่ 1-3 มกราคม ( เวลา 00.00 - 24.00 )
 3. ช่วงสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติของญี่ปุ่น (สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน)

เงื่อนไขของการฝากข้อความ

 1. บันทึกข้อความได้ 10 ครั้ง
 2. บันทึกข้อความได้ครั้งละ 30 วินาที
 3. ระบบบันทึกข้อความไว้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการโทรศัพท์

 • คิดตามอัตราปรกติ

2. การฝากข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต (171)

วิธีการฝากข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต (171) ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้บริการระบบฝากข้อความได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ควรตกลงกันภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดว่า จะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เลขใดสำหรับการฝากข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ส่งข้อความถึงกันในเวลาเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ สามารถระบุได้ทั้งโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ

วิธีการลงทะเบียน

 1. เปิดหน้าเวบไซต์ของ https://www.web171.jp คลิก Click here for user registration

 2. คลิกเมนู Register a new user เพื่อลงทะเบียน

 3. กรอกรายละเอียดข้อมูล บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะใช้สำหรับการฝากข้อความเมื่อเกิดภัยพิบัติเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิก Next

 4. ตรวจสอบข้อมูลที่ลงบันทึก หากต้องการแก้ไขให้ คลิก Back หากข้อมูลถูกต้อง คลิก Register


วิธีการฝากข้อความ

 1. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วคลิก Post a message

 2. ใส่ชื่อบุคคลที่ท่านต้องการแจ้งความ เลือกข้อความที่ท่านประสงค์จะแจ้ง และสามารถบันทึกข้อความได้จำนวน 100 ตัวอักษร ต่อการฝากข้อความหนึ่งครั้ง


วิธีการอ่านข้อความที่ฝากไว้

 1. มายเลขโทรศัพท์ตามที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบข้อความ แล้วคลิก Read a message

 2. หลังจากที่อ่านข้อความแล้ว คุณสามารถบันทึกข้อความใหม่เพิ่มเติมได้ จำนวน 100 ตัวอักษร แล้วคลิก Post a message
Back to the list