เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และสึนามิสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรียนรู้ภัยธรรมชาติและการเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุ่น

04/07/2016

หัวข้อ: เรียนรู้ภัยธรรมชาติและการเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุ่น
วิทยากรรับเชิญ: ดร. ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ
งาน: กิจกรรมรับน้องนักเรียนไทยภูมิภาคคันโต คันโตฮิปสเตอร์ เพราะเธอมีสไตล์
วัน: วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา: 10:00-10:45 น. เฉพาะการบรรยายพิเศษ
สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: นักเรียนไทย จำนวน 103 คน
ผู้จัดงาน: สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง
URL: https://www.facebook.com/KantoHipster77

https://drive.google.com/file/d/0B5eZhOVOZPuNU2tvQ3kxR0t4VUU/view?pref=2&pli=1
Back to the list