เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และสึนามิสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น


แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

12/06/2020


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับมือภัยพิบัติ จัดทำโดยสำนักรัฐมนตรีญี่ปุ่น

Back to the list