ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน ต.ค. 2558

05/11/2015

ประเทศญี่ปุ่น เขตคิวชู

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะการค้า ประจำเดือนตุลาคม 2558

 1. ภาวะการค้าในเขตคิวชู ใน 8 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค. - ก.ย.)
  • ภาวะการค้าในเขตคิวชูโดยรวมมีมูลค่าการค้า 75,499 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของมูลค่าการค้ารวมของญี่ปุ่น เป็นการส่งออกมูลค่า 37,409 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และนำเข้ามูลค่า 38,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 27.73
  • การค้าในเขตคิวชูกับไทย คิดเป็นมูลค่า 2,254 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปไทยมูลค่า 1,122 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และนำเข้ามูลค่า 1,132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.58
  • สินค้าหลักที่นำเข้าจากไทยในเขตนี้ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์โทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เลนส์แว่นตาและเลนส์กล้องถ่ายรูป ไก่แปรรูป/กุ้งปรุงแต่ง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอาหารสัตว์ เป็นต้น
  • สินค้าที่ส่งออกไปไทย ได้แก่ เหล็กแผ่นรีด ทองแดง เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องปรับ- อากาศและอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และอาหารทะเล เป็นต้น

 2. การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของประชาชนน่าจะดีขึ้น สภาวะการจ้างงาน และรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น ภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งอยู่อาศัยเองและให้เช่ายังคงลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และการก่อสร้างของภาครัฐยังคงลดลงเช่นกัน

 3. ยอดขายในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าสตรียังคงลดลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ความงาม และเครื่องประดับเพิ่มขึ้น ส่วนสำหรับอาหารและเครื่องดื่มนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งในซุปเปอร์มาเก็ตเช่นกัน ส่วนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยังคงระดับเดิม และยอดจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ยังคงไม่เพิ่มขึ้น

 4. การผลิตภาคอุตสาหกรรมหลักในเขตคิวชู คือ รถยนต์ ต้องลดการผลิตลง เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศลดลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมเหล็กเช่นกัน แต่ผลิตภัณฑ์เคมี และอุตสาหกรรมต่อเรือมีแนวโน้มดีขึ้น สำหรับเครื่องจักรกลขยับดีขึ้น เนื่องจากความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการ เดือนตุลาคม 2558

 1. กิจกรรมตามแผนงานประจำปี
  • เชิญชวนผู้ประกอบการเยือนงาน BIG+BIH Oct 2015 วันที่ 19-23 ต.ค.58 ในไทย
  • ประสานหาผู้ส่งออกไทยและทำนัดหมายให้แก่ผู้นำเข้าจ.โอกินาว่า บ. SR Design Inc. เพื่อเดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ไทย สินค้าดิจิตอลคอนเทนต์ วันที่ 18–19 ต.ค.58
  • ประสานหาผู้ส่งออกไทยและทำนัดหมายให้แก่ผู้นำเข้าจ.ฟูกูโอกะ บ. Tanaka Food Industry Corp. เพื่อเดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ไทย สินค้าข้าวและธัญพืช วันที่ 18–19 ต.ค.58
  • ประสานหาผู้ส่งออกไทยและทำนัดหมายให้แก่ผู้นำเข้าจ.ฟูกูโอกะ บ. Doris Co., Ltd. เพื่อเดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ไทย สินค้าเฟอร์นิเจอร์ วันที่ 21-22 ต.ค.58
  • ประสานหาผู้ส่งออกไทยและทำนัดหมายให้แก่ผู้นำเข้าจ.ฟูกูโอกะ บ. All Climb Corp. เพื่อเดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ไทย สินค้าผลไม้แปรรูป วันที่ 21 และ 25 ต.ค.58

 2. กิจกรรมรักษาลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่ พบผู้นำเข้า 2 ราย
  • บริษัท Fuji Boeki Co., Ltd ผู้นำเข้า/ค้าส่ง สินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าไลฟสไตล์
  • บริษัท Takaraya Trading Co., Ltd. ผู้นำเข้า/ค้าปลีกสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับ

 3. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • พบกับนาย Hiroyasu Horio, Manager, Trade and Industry Area Economy Department, Kyushu Bureau of Economy, Trade and Industry เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน
  • พบกับนาย Ikuo Takaki, Administrative Director, Fukuoka Small and Medium Enterprises Support Center เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย
  • พบกับนาย Hiroaki Yamamoto, Planning Coodinator Assistant Manager, SME Promotion Unit, Economic Tourism and Culture Bureau, Fukuoka City เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย
  • พบกับนาย Mitsu Saito, Chief of Kyushu Headquarter, Organization for Small & Medium Enterprise and Regional Innovation เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนในไทยสำหรับสินค้านวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • พบกับนาย Masahide Koya, Director, Fukuoka Industrial Technology Center เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนในไทยสำหรับสินค้านวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 4. กิจกรรมอื่นๆ
  • เข้าร่วมงานสัมมนา Asian Financial & Economic Forum จัดโดย Nishi Nippon Bank
  • เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Eco-Technology Exhibition 2015 จัดโดย Kitakyushu City
  • เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Manufacturing Fair 2015 จัดโดย Fukuoka City
  • เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Discover Thainess จัดโดยททท. ณ ห้าง IMS ฟูกูโอกะ
Back to the list