ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน เม.ย. 2558

26/05/2015

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะการค้า ประจำเดือนเมษายน 2558 (ประเทศญี่ปุ่น เขตคิวชูและชูโกกุ)

1. ภาวะการค้าในเขตคิวชูและชูโกกุ ในเดือน ก.พ. 58

 • ภาวะการค้าในเขตคิวชูและชูโกกุโดยรวมมีมูลค่าการค้า 31,246 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของมูลค่าการค้ารวมของญี่ปุ่น เป็นการส่งออกมูลค่า 15,725 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และนำเข้ามูลค่า 15,521 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 27.0
 • การค้าในเขตคิวชูและชูโกกุกับไทย คิดเป็นมูลค่า 1,025 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปไทยมูลค่า 628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และนำเข้ามูลค่า 397 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0
 • สินค้าหลักที่นำเข้าจากไทยในเขตนี้ ได้แก่ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์โทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เลนส์แว่นตาและเลนส์กล้องถ่ายรูป ไก่แปรรูป/กุ้งปรุงแต่ง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอาหารสัตว์ เป็นต้น
 • สินค้าที่ส่งออกไปไทย ได้แก่ เหล็กแผ่นรีด ทองแดง เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องปรับ-อากาศและอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และอาหารทะเลเป็นต้น

2. ประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค แต่นับว่าค่อยๆ ดีขึ้น สภาวะการจ้างงาน และรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น ภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งอยู่อาศัยเองและให้เช่าลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ในส่วนการก่อสร้างของภาครัฐมีแนวโน้มขยับตัวดีขึ้น


3. ยอดขายในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะเสื้อผ้าสตรีชะลอตัวลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่มยังคงไปได้ดี รวมทั้งยอดขายในซุปเปอร์มาเก็ตทั้งอาหารเช่นกัน ส่วนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเริ่มขยับตัวดีขึ้น และรถยนต์รุ่นใหม่ได้เริ่มเปิดตัวในตลาดมากขึ้น


4. การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และไม่ใช่ภาคการผลิตขยับตัวดีขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมหลักในเขต คิวชู ประกอบด้วย รถยนต์ เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์เคมี และอุตสาหกรรมต่อเรือ มีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งเซมิคอนดักเตอร์ขยับดีขึ้น เนื่องจากความต้องการในประเทศและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น


5. บริษัทวิจัยเศรษฐกิจ Chugoku Data Bank รายงานผลการสำรวจความเห็นบริษัทญี่ปุ่นจำนวน 23,336 บริษัท เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในปีหน้า (1 เม.ย. 58 - 31 มี.ค. 59) พบว่าร้อยละ 28 คาดว่าจะมียอดขายและกำไรสูงขึ้น, ร้อยละ 6.5 คาดว่าจะมียอดขายสูงขึ้นแต่กำไรลดลง ร้อยละ 5.7 คาดว่ายอดขายลดแต่กำไรสูงขึ้น ร้อยละ 18.5 คาดว่าจะมีทั้งยอดขายและกำไรลดลง และร้อยละ 21.5 คาดว่าผลประกอบการจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 ทั้งยอดขายและกำไร ทั้งนี้ พบว่าข้อกังวลมากที่สุด คือ การซบเซาของการบริโภค การสูงขึ้นของราคาน้ำมันและวัตถุดิบ การขาดแคลนแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน และผลในระยะยาวของการขึ้นภาษีการบริโภค สำหรับการบริหารงานของรัฐบาลนั้น บริษัทฯ ให้คะแนนเฉลี่ย 64.2 เห็นว่ามีเป้าหมายเศรษฐกิจที่ชัดเจนและพยายามแก้ปัญหาให้ประเทศเดินหน้าได้ ทั้งนี้พบว่าบริษัทรายใหญ่พอใจมากกว่า SMEs


6. บริษัท POPLAR, Chain Convenient store รายใหญ่ในเขตชูโกกุ มีจำนวนสาขา 491 แห่ง จะร่วมมือกับ LAWSON ซึ่งมีสาขาทั่วญี่ปุ่น 11,606 แห่งในการจัดซื้อสินค้าเข้าร้าน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคากับ supplier เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จะเริ่มใช้ระบบการจัดซื้อสินค้าร่วมกับ LAWSON ซึ่งจะครอบคลุมสินค้า ประเภทอาหารพร้อมรับประทาน และวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารกล่องจำหน่ายในร้าน การใช้ระบบจัดซื้อร่วมกับ LAWSON นี้คาดว่าจะทำให้ POPLAR สามารถลดต้นทุนด้านการจัดซื้อได้กว่า 100 ล้านเยนและสามารถมีกำไรในปี 2558 ได้


กิจกรรมที่ดำเนินการ เดือนเมษายน 2558 (ประเทศญี่ปุ่น เขตคิวชูและชูโกกุ)

1. กิจกรรมตามแผนงานประจำปี

 • จัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น 2558 ร่วมกับ สลต. สคร โตเกียว โดยนำผู้ส่งออกไทย 10 รายเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้าในงาน Interpets Asia Pacific ณ กรุงโตเกียว วันที่ 2-5 เม.ย 2558 รวมทั้งจัดเจรจาธุรกิจการค้า และพบผู้ประกอบการสินค้าสัตว์เลี้ยง วันที่ 6-7 เม.ย 2558 ณ เมืองฟูกูโอกะ
 • จัดคณะผู้แทนการค้าจำนวน 14 บริษัทไปเจรจาการค้าในงาน BIG+BIH 2015 วันที่ 19-23 เม.ย 2558
 • นำผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นไปประเทศไทยเพื่อให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟไสตล์ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมและงานแต่งงานในญี่ปุ่น วันที่ 20-23 เมษายน 2558
 • ร่วมกับผู้นำเข้า KI FResh Access Co., Ltd. จัดกิจกรรม Instore Promotion ผลไม้ไทย ณ ห้าง Fresta และ Marukyu ในเขตชูโกกุ จำนวนรวม 20 สาขา วันที่ 23-26 เม.ย. 2558
 • เชิญชวนผู้นำเข้าอาหารของญี่ปุ่นเยี่ยมชมงาน Thaifex 2015 วันที่ 20-24 พ.ค. 2558 ในไทย
 • เชิญชวนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรม Southern International Trade Expo วันที่ 23-26 ก.ค. 2558 ณ จ.สุราษฎร์ธานี

2. กิจกรรมรักษาลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่

 • พบผู้นำเข้า 1 ราย คือ บริษัท Fukusui Shoji Co.,Ltd ผู้ค้าส่งปลาสดและแช่เย็นแช่แข็ง

3. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • พบกับ Ms.Reiko Naito, Director, Trade Promotion Section, Fukuoka City Government เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 • พบกับนาย Masahiko Fujishima, Director, International Business Promotion Division, City of Kitakyushu เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 • พบกับนาย Tetsuro Sasaguri, Board Director, Kyushu Asahi Broadcasting Co.,Ltd เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดเจรจาธุรกิจสินค้าสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 7 เม.ย. 58 ณ เมืองฟูกูโอกะ
 • พบกับนาย Seiji Isoyama, Deputy President, The Nishi-Nippon City bank, Ltd. เพื่อเชิญชวนบริษัทผู้นำเข้า/ค้าส่ง เข้าร่วมเจรจาธุรกิจสินค้าสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 7 เม.ย. 58 ณ เมืองฟูกูโอกะ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทย
 • พบกับ Mr. Keisuke Kikutake, General Manager, The Bank of Fukuoka เพื่อเชิญชวนบริษัทผู้นำเข้า/ค้าส่ง เข้าร่วมเจรจาธุรกิจสินค้าสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 7 เม.ย. 58 ณ เมืองฟูกูโอกะ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทย

4. กิจกรรมอื่นๆ

 • เข้าร่วมงานเลี้ยงนักธุรกิจญี่ปุ่น Social Gathering จัดโดย Fukuoka City Government
 • เข้าร่วมงานเลี้ยงนักธุรกิจญี่ปุ่น จัดโดยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยBack to the list