ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศญี่ปุ่น (สคร. ฟูกูโอกะ) ประจำเดือน ธ.ค. 2557

23/01/2015

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะการค้า ประจำเดือนธันวาคม 2557 (ประเทศญี่ปุ่น เขตคิวชูและชูโกกุ)

1. ภาวะการค้าในเขตคิวชูและชูโกกุ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค. - ต.ค.)

 • ภาวะการค้าในเขตคิวชูและชูโกกุโดยรวมมีมูลค่าการค้า 185,041 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของมูลค่าการค้ารวมของญี่ปุ่น เป็นการส่งออกมูลค่า 85,938 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และนำเข้ามูลค่า 99,103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.3
 • การค้าในเขตคิวชูและชูโกกุกับไทย คิดเป็นมูลค่า 4,926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปไทยมูลค่า 3,076 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และนำเข้ามูลค่า 1,850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.8
 • สินค้าหลักที่นำเข้าจากไทยในเขตนี้ ได้แก่ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์โทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เลนส์แว่นตาและเลนส์กล้องถ่ายรูป ไก่แปรรูป/กุ้งปรุงแต่ง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง อุปกรณ์กีฬา และโครงก่อสร้างอลูมิเนียม เป็นต้น
 • สินค้าที่ส่งออกไปไทย ได้แก่ เหล็กแผ่นรีด ทองแดง เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

2. ประชาชนยังคงมีความมั่นใจในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

สภาวะการจ้างงาน และรายได้กลับมาเป็นปกติหลังจากได้เร่งใช้จ่ายก่อนที่ภาษีการบริโภคจะเพิ่มขึ้นเมื่อเดือน เม.ย. 57 ภาคการก่อสร้างของภาครัฐ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งอยู่อาศัยเองและให้เช่ายังคงลดลง

3. ยอดขายในห้างสรรพสินค้าทั้งเสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่มยังคงไม่กระเตื้องดีขึ้น

แต่ยอดขายในซุปเปอร์มาเก็ตเริ่มขยับตัวดีขึ้นทั้งอาหาร และของเล่นเด็ก ส่วนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเริ่มขยับตัวดีขึ้น แต่ยอดการสั่งซื้อรถยนต์ยังคงไม่เพิ่มขึ้น

4. สำหรับภาคอุตสาหกรรมหลักในเขตคิวชู

ประกอบด้วย รถยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเรือยังคงไม่ดีขึ้น ในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ขยับดีขึ้น เนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์เคมี และเหล็กยังคงไม่ดีขึ้น เนื่องจากภาคการก่อสร้างยังคงชะลอตัวลง

5. ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานฮิโรชิมา

ได้ทำการสำรวจผลประกอบการของบริษัทเอกชนในเขตเศรษฐกิจชูโกกุ จำนวน 10,312 บริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัทใหญ่ (ขนาดเงินทุนสูงกว่า 1,000 ล้านเยน) บริษัทขนาดกลาง (ขนาดเงินทุน 100 ถึง 1,000 ล้านเยน) และบริษัทขนาดเล็ก (ขนาดเงินลงทุนต่ำกว่า 100 ล้านเยน) พบว่ายอดขายของบริษัทในเขตชูโกกุขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2013 ร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงกว่าอัตราเพิ่มของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.4 อย่างไรก็ดี ผลการสำรวจพบว่าแม้บริษัทเอกชนมีผลขายเพิ่มขึ้นจากปี 2013 แต่กลับมีกำไรลดลง โดยพบว่ากำไรของบริษัทเอกชนในเขตชูโกกุลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2013 ซึ่งลดลงในอัตราสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 0.3


กิจกรรมที่ดำเนินการ เดือนธันวาคม 2557 (ประเทศญี่ปุ่น เขตคิวชูและชูโกกุ)

1. กิจกรรมตามแผนงานประจำปี

 • ประสานสลต. และ สออ. เกี่ยวกับการนัดหมายเจรจาธุรกิจของบริษัท Nabio Ltd. ผู้นำเข้าสินค้าประเภทของที่ระลึก ในกิจกรรม Networking for Success 2014 ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค. 57 ในไทย และติดตามประเมินผลการเจรจา
 • ประสาน สลต. ผชช. ญี่ปุ่น และผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น เตรียมการเข้าร่วมงาน BIFF & BIL 2015
 • ประสาน สลต. ผชช. ญี่ปุ่น และผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมและงานแต่งงานในญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมงาน Hoteres Japan 2015
 • ประสาน สลต. และเสาะหาผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการไทยโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงสู่ญี่ปุ่นและการเข้าร่วมงาน Interpets Asia Pacific 2015 และการจัดสัมมนาในเดือน ม.ค. 58 ในไทย
 • ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น จัดทำกำหนดการเดินทางไปให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบกาารไทยที่เข้าร่วมโครงการ T STyle 2015

2. กิจกรรมรักษาลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่ (พบผู้นำเข้า 2 ราย )

 • บริษัท บริษัท Seika Sangyo Co., Ltd. ผู้นำเข้า/ค้าส่งดอกกล้วยไม้
 • บริษัท บริษัท Nippon Ham Group ผู้ค้าส่งไก่แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป

3. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • พบกับ Reiko Naito, Director, Trade Promotion Section, Fukuoka City Government เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน
 • พบกับนาย Tooro Takada, Sales Director, Hakata Daimaru Co., Ltd. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาหารไทยในเดือน พ.ค. 58
 • พบกับนาย Atsushi Matake, Assistant Manager, Bonrepas Co., Ltd. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาหารไทยในเดือน พ.ค. 58
 • พบกับนาย Shigeru Nakao บริษัท Nangoku Fruits Co., Ltd. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาหารไทยในเดือน พ.ค. 58

4. กิจกรรมอื่นๆ

 • เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Networking Event 2014 จัดโดย Fukuoka Foreign Trade Association ในวันที่ 11 ธ.ค. 57
 • บรรยายสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่นกับเสื้อผ้าที่นำเข้าจากไทยให้กับบริษัทแพรวาไหมไทย เชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธ.ค. 57Back to the list