ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


สัมมนาส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติใน จ.มิเอะ

16/11/2015

สัมมนาส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติใน จ.มิเอะ

จ.มิเอะ เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์หลากหลายด้าน มีศาลเจ้าอิเสะเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชาว ญป. / เป็นพื้นที่ที่หลอมรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนมีสมดุลระหว่างการเติบโตทาง ศก. และธรรมชาติอย่างดี นอกจากนี้ ประชากรในจังหวัดยังมีคุณภาพชีวิตระดับสูง โดยเป็นจังหวัดที่มีอัตราเงินออมเป็นอันดับ 1 ของ ญป. (23.24 ล้านเยน) เวลาการทำงานโดยเฉลี่ยเพียง 6.68 ชม./วัน ซึ่งเป็นอันดับที่ 43 ของ ญป. และอัตราการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยร้อยละ 73 ซึ่งเป็นอันดับ 7 ของ ญป. ค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุมากกว่า 75 ปี ที่ 800,000 เยน ซึ่งเป็นอันดับที่ 40 ของ ญป. การเดินทางสะดวกสบาย โดยใช้เวลา 3 ชม. ไปยังกรุงโตเกียว 1.5 ชม. ไปยังนครโอซากา และในปี 2570 เส้นทางรถไฟ Linear Maglev จะเปิดให้บริการ โดยใช้เวลาเพียง 1 ชม. ไปยังกรุงโตเกียว มีผลผลิตการเกษตรและประมง ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เนื้อวัวมัตสึซะกะ และล็อบสเตอร์

จ.มิเอะ มีสภาพแวดล้อมในการลงทุนที่ดี ได้แก่

  1. ความแข็งแกร่งทาง ศก. โดยมีตัวเลขทางการค้าใน 3 ด้าน ที่เป็นอันดับ 1 ของ ญป. ได้แก่ มูลค่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตต่อคน และอัตราการเติบโตทาง ศก. (อยู่ที่ ร้อยละ 1.6 โดยค่าเฉลี่ยของญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 0.7) ซึ่งแสดงถึงการมีวิทยาการในระดับสูง บริษัทที่จะเข้ามาลงทุนควรใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังมีจำนวนบริษัทเปิดธุรกิจในจังหวัดในปี 2557 มากถึง 91 แห่ง และมี คชจ. ในการจัดตั้งธุรกิจ เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่า สนง. เงินเดือนวิศวกรในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่แห่งอื่นในเอเชีย

  2. มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติสูง เนื่องจากมีบริษัท ญป. จำนวนมากเข้าไปลงทุน เช่น มิตซูบิชิ ฮอนด้า ฟูจิทสึ มีท่าเรือนานาชาติ (ท่าเรือ Yokkaiichi) และจังหวัดฯ สนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน โดย บ. Mitsubishi Heavy Industries จะเข้ามาลงทุนการผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กในเมืองมัตสึซะกะ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งเขตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมนวัตกรรมเพื่อชีวิต โดยสนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยเวชภัณฑ์ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีมากกว่า 60 ราย สร้างรายได้กว่า 65 ล้านเยน และสร้างงานจำนวน 2,419 คน

  3. มีทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น โดยมีโครงการความร่วมมือกับ บ.โบอิ้ง จัด STEM program ส่งเสริมความสนใจด้านการบินแก่เยาวชน นักเรียนนักศึกษาของจังหวัดได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายรายการ นอกจากนี้ ยังมีจำนวนชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นอันดับ 3 ของ ญป. (สัดส่วน 2,350 คน/ประชากร 100,000 คน)

  4. มีเครือข่ายด้าน R&D ระดับนานาชาติ โดยมีความร่วมมือด้าน R&D กับฝรั่งเศสและไต้หวัน มีหน่วยงานด้าน R&D ที่สำคัญ เช่น AMIC (Advanced Materials Innovation Center) ICETT (International Center for Environment Technology Transfer) ซึ่งเป็นองค์กรแห่งเดียวใน ญป. ที่ดำเนินการวิจัยและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กร 7,687 คน จาก 89 ประเทศ รวมถึงไทย

  5. มีการกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุน โดยมีอัตราเงินอุดหนุนแก่ธุรกิจต่างชาติสูงถึงร้อยละ 20 (ร้อยละ 10 - 15 สำหรับบริษัท ญป.) สำหรับธุรกิจด้านการค้า การเงิน และในอัตราร้อยละ 10 (มูลค่าสูงสุด 100 ล้านเยน) สำหรับธุรกิจด้านบริการ เช่น สวนสนุก โรงแรม นอกจากนี้ ยังมีระบบสะสม Mileage ซึ่งจะยินยอมให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทต่างชาติที่สะสมยอดเงินลงทุนครบมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 5 ร้อยล้านเยน ภายในระยะเวลา 5 ปี

ผู้สนใจการลงทุนในจังหวัด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.invest.pref.mie.lg.jp

ทั้งนี้ จ.มิเอะ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ในระหว่าง 26 - 27 พ.ค. 58 ณ เขตอิเสะ-ชิมะ ซึ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้ต่างชาติรู้จักและสัมผัสถึงเสน่ห์ของจังหวัดได้ดียิ่งขึ้น
Back to the list