ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น

21/10/2015 ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ส.ค. 58 21/10/2015 FCCJ Press briefing on Chinese economy 08/10/2015 นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น 14/09/2015 การก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก ปี ค.ศ. 2020 10/08/2015 สถานการณ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (ม.ค. - มิ.ย. 2558) 27/07/2015 ข้อมูลการนำเข้าข้าวไทยในญี่ปุ่น 27/07/2015 รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้านพลังงานของญี่ปุ่น 02/07/2015 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศญี่ปุ่น (สคร. ฟูกูโอกะ) ประจำเดือน มิ.ย. 2558 27/05/2015 นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของประเทศญี่ปุ่น 26/05/2015 ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน เม.ย. 2558 01/04/2015 ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน มี.ค. 2558 04/03/2015 ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน กพ. 2558 26/02/2015 สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2557 23/01/2015 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของประเทศญี่ปุ่น (สคร. ฟูกูโอกะ) ประจำเดือน ธ.ค. 2557 26/12/2014 สถานการณ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น 14/11/2014 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 28/10/2014 แผนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น ปี 2014 09/10/2014 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะการค้าเขตคิวชู ประจำเดือนกันยายน 2557 09/10/2014 ส้มโอไทยในตลาดญี่ปุ่น 08/10/2014 สรุปสถานการณ์เกษตรที่สำคัญจากสื่อญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2557
Pages: Prev. 1 2 3 Next