ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


การแก้ไข พ.ร.บ.ความมั่นคงของ ญป.

21/10/2015

1. การอภิปรายในวุฒิสภา

1.1    รัฐสภา ญป. เปิดประชุมวุฒิสภาและเริ่มอภิปรายร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 และคาดว่า รบ. นรม.อาเบะ จะเร่งผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 11 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ญป. ภายในวันที่ 27 ก.ย. 58
1.2    รบ.ญป. ยืนยันว่าจะพยายามชี้แจงเนื้อความของร่าง พ.ร.บ. ชุดนี้ให้ประชาชนเข้าใจอย่างเต็มที่ และยืนยันว่า ภายหลังการผ่านร่าง พ.ร.บ. ชุดนี้แล้ว จะไม่มีการจัดตั้งระบบเกณฑ์ทหารตามที่พรรคฝ่ายค้านและสังคม ญป. ยกประเด็นขึ้นมาคัดค้านอย่างแน่นอน เนื่องจากการเกณฑ์ทหารถือเป็นการขัดต่อ รธน. มาตรา 18 และการทหารในปัจจุบันมีความทันสมัยก้าวหน้าไปมาก ทหารเกณฑ์ที่เข้ามาฝึกประจำการชั่วคราวคงไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่ นอกจากนี้ รบ. เรียกร้องให้ฝ่ายค้านยื่นร่าง พ.ร.บ. ด้านความมั่นคงของตนขึ้นมาหารือด้วย
1.3    ฝ่ายค้าน โดยพรรค DPJ ยังคงยืนกรานว่า ร่าง พ.ร.บ. ชุดนี้ขัดต่อ รธน. มาตรา 9 และประชาชนไม่ได้ต้องการให้ฝ่ายค้านเสนอร่าง พ.ร.บ. ขึ้นมาหารือกับ รบ. แต่ต้องการให้ยกเลิกร่าง พ.ร.บ. ชุดนี้ และยกประเด็นคำพูดหรือความคิดเห็นของสมาชิกในพรรค รบ. ที่แสดงความไม่พอใจการคัดค้านของประชาชน ในขณะเดียวกัน พรรค JRP เรียกร้องให้ รบ. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจโดยเร็ว และพรรค JCP กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ชุดนี้ ทำลายระบบ รธน. นิยม (Constitutionalism)

2. อัตราการสนับสนุน รบ. นรม. อาเบะ

จากการสำรวจคะแนนความนิยมของ รบ. นรม.อาเบะ ของ นสพ. Nikkei ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 58 พบว่า อัตราการสนับสนุน ครม. นรม.อาเบะ ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 38 (ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 9) และอัตราการไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50 (เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 10) นับเป็นครั้งแรกที่อัตราการสนับสนุนลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ 40 และเป็นครั้งแรกที่อัตราการไม่สนับสนุนสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชน ร้อยละ 57 คัดค้านการผ่านร่าง พ.ร.บ. ชุดนี้ในสมัยนี้ ในขณะที่ ร้อยละ 26 เห็นด้วย และร้อยละ 81 เห็นว่า รบ. ยังชี้แจงเนื้อหาไม่เพียงพอ ในขณะที่ ร้อยละ 7 เห็นว่าเพียงพอแล้วBack to the list